22 nov. 2016

Un hort-jardí del segle divuit a Altea. L'Hort del Convent de Sant Francesc (Val–Cast) per Miguel del Rey

L’hort-jardí del antic convent de Sant Francesc a Altea. (Val Cast)
Per Miguel del Rey, publicat en el seu llibre “Passejant per les altees”. València 2016
Traducció de Roser Durà i Toni Cabrera.

S’estenia al nord-est del convent, entre un camí rural que el vorejava per l’oest i les terres que donaven ja a la platja en aquells moments. El precís dibuix de Francisco Ricaud de 1740, ens mostra un jardí compost de xicotets quarters regulars en forma quadrada o rectangular, amb algunes geometries el·líptiques o circulars. En aquests xicotets parterres podem trobar tanques que voregen algun arbre central, possiblement amb alguns arbustos plantats en macetes que marquen els angles, definint un gran nombre de particions tal vegada especialitzades en plantes medicinals, oloroses o de pur guadi. Al plànol veiem que des de la séquia del Rec Major baixa una important fillola fins a aquest punt, la fillola d’El Bol que regava el jardí a partir d’un caixer disposat longitudinalment a l’oest de l’hort. Alguna de les zones del jardí, potser més retirades, estarien dedicades al cementeri, ja que són varies les referències documentals d’enterraments en el convent, generalment en el mateix hort, a més dels que es feren en la mateixa església.

Al fons, cap al nord-est, el jardí es converteix en un hort, també subdividit en xicotets espais; pel dibuix sembla existir varietats diferents d’arbrat, ja que s’aprecien diferents textures. Les tapies no es veuen arbrades ni vestides per vegetació, però si atenem a altres jardins culturalment pròxims com el de Penàguila o l’antic Hort de la Barbera de la Vila Joiosa, amb qui guarda certa similitud, podem suposar que aquestes tàpies d’obra estarien vestides amb arbustos olorosos i d’elegant colorit.

Detalle del Plano de la Villa de Altea de F. Ricaud- 1740


El huerto jardín del antiguo convento de San Francisco en Altea.
Por Miguel del Rey, publicado en Paseando por las alteas, Valencia 2016


Se extendía al noreste del convento, entre un camino rural que lo bordeaba por el oeste y las tierras que daban ya a la playa en aquellos momentos. El preciso dibujo de Francisco Ricaud de 1740, nos muestra un jardín compuesto de pequeños cuarteles en forma cuadrada o rectangular, con algunas geometrías elípticas o circulares. En estos pequeños parterres se pueden entender setos de recorte que bordean algún árbol central, posiblemente con algunos arbustos plantados en macetas que marcan los ángulos, definiendo un gran número de particiones quizás especializadas en plantas medicinales, olorosas o de puro disfrute.  En el plano vemos que desde la acequia del Reg Major baja una importante hijuela hasta este punto, la fillola del Bol, que regaba el jardín a partir de un cajero dispuesto longitudinalmente al oeste del huerto. Alguna de las zonas del jardín, quizás más retiradas, estarían dedicadas a campo santo, pues son varias las referencias documentales de enterramientos en el convento, generalmente en el propio huerto, además de los que se hicieran en la propia iglesia.

Al fondo, hacia el noreste, el jardín se convierte en huerto, también subdividido en pequeños espacios; por lo dibujado parecen existir variedades distintas de arbolado, pues se aprecian diversas texturas. Las tapias no se parecen arboladas ni vestidas por vegetación, pero si atendemos a otros jardines culturalmente próximos, como el de Penàguila o el antiguo Huerto de la Barbera en Vilajoiosa, con quien guarda cierta similitud, podemos suponer que estas tapias de obra estarían vestidas con arbustos olorosos y de elegante colorido.


No hay comentarios:

Publicar un comentario