21 sept. 2015

Torre de Bellaguarda en Altea, per Miguel del ReyEstado en que se encontraba la torre en 1970
Fofo de Pedro Juan Orozco.
A la web de turisme de la Generalitat (http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/costa-blanca/altea/monumento/torre-de-bellaguarda) s'inclouen ximpleries com aquesta que poden dur a que els alteans semblem un poble inculte, per no dir una altra cosa:
"La Torre de Bellaguarda va formar part de l'extensa xarxa de torres guaita que alertava de les incursions enemigues a la costa. Actualment es troba rehabilitada ... " Més informació: BIC Torre de Bellaguarda 03.31.018-003 ALTEA
El dit BIC no inclou cap tipus d'explicació, ni justificació.

La torre de Bellaguarda, de fet, formava part d'un castell, el de Bellaguarda, un baluard cristià en una zona de majoria islàmica, un lloc de defensa dels nous pobladors i per tant d'un origen molt diferent al que es vol fer veure com una torre del tipus de la Bombarda, de la Galera, fins i tot la de Cap Negret.

Una descripció més ajustada podria ser: "La Torre de Bellaguarda s'aixeca sobre les restes de l'antiga torre defensiva, testimoni històric de l'Edat Mitjana a Altea, part de la fortificació de la qual, es té dades, existia al costat d'un nucli poblacional cristià al S. XIV i va estar en servei en el segle XVI. El 1990 es va efectuar una reforma profunda, condicionament i embelliment de la plaça de la Cantereria, incloent una "reconstrucció" no històrica de la torre, aixecant el mirador que hui podem veure. La torre i l'hàbitat al qual estava associada, ocuparien un espai quadrangular format l'actual plaça de la Cantereria i les cases que l'envolten, grafiat al plànol de Francisco de Ricaud de 1740.
Les actuals edificacions que configuren el raval de Bellaguarda s'alcen sobre les restes de l'antiga fortalesa. A la lògica d'aquest conjunt estava lligat l'antic Molí de Bellaguarda ". Text tret de la "Guia de Altea", M del Rey, pag 46. València 2014.

Cal anar ajustant textos en les publicacions institucionals ....


Estado actual de la nueva torre
En la Web de turismo de la Generalitat (http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/costa-blanca/altea/monumento/torre-de-bellaguarda) se incluyen simplezas como esta que pueden llevar a que los alteanos parezcamos un pueblo inculto, por no decir otra cosa:
La Torre de Bellaguarda formó parte de la extensa red de torres vigía que alertaba de las incursiones enemigas a la costa. Actualmente se encuentra rehabilitada...” Más información: BIC Torre de Bellaguarda 03.31.018-003 ALTEA
Dicho BIC no incluye ningún tipo de explicación, ni justificación. 

La torre de Bellaguarda, de hecho,  formaba parte de un castillo, el de Bellaguarda, un baluarte cristiano en una zona de mayoría islámica, un lugar de defensa de los nuevos pobladores y por lo tanto de un origen muy distinto a lo que se quiere hacer ver como una torre del tipo de la Bombarda, de la Galera, incluso la de Cap Negret.

Su descripción más ajustada podría ser: “La Torre de Bellaguarda se levanta sobre los restos de la antigua torre defensiva, testigo histórico de la Edad Media en Altea, parte de la fortificación de la que, se tiene datos, existía junto a un núcleo poblacional cristiano en el S. XIV y estuvo en servicio en el S. XVI. En 1990 se efectuó una reforma profunda, adecentamiento y embellecimiento de la plaza de la Canterería, incluyendo una “reconstrucción” no histórica de la torre, levantando el mirador que hoy podemos ver. La torre y el hábitat al que estaba asociada, ocuparían un espacio cuadrangular formado la actual plaza de la Canterería y las casas que la rodean, grafiado en el plano de Francisco de Ricaud de 1740.

Las actuales edificaciones que configuran el arrabal de Bellaguarda se levantan sobre los restos de la antigua fortaleza. A la lógica de este conjunto estaba ligado el antiguo Molí de Bellaguarda”. Texto extraido de la “Guía de Altea”, M del Rey, pag 46. Valencia 2014. 

Hay que ir ajustando textos en las publicaciones institucionales....