18 may. 2015

Reg d’Altea la Vella, en el sistema de riegos al norte del Algar en Altea. M del Rey, J. Martínez y P. Soler
REG D 'ALTEA LA VELLA en el sistema de regs del Nord de l'AlgarEntre els sistemes històrics de regs per gravetat a la part nord de l’Algar, el Reg d'Altea la Vella es una de les estructures de mes interés. Forma part d'un sistema de regs articulats entre si que reguen les hortes d'aquesta part del vessant nord del riu i les faldilles de Bèrnia, de manera que les seues aigües aboquen dels uns als altres fins a desguassar tots per les platges de Cap Negret i de l'Olla. Només dos d'ells s'alimenten del riu Algar, ja que el Reg d'Altea la Vella, el de l'Ama i el de Sogai s'abasteixen d'aigua de les faldilles sud de la serra de Bèrnia, en els voltants d'Altea la Vella.
Aquest Reg aprofita les aigües que descendeixen de la serra i afloren properes al nucli urbà del Poblet. La seua actual configuració legal es consolida al Segle XVIII - XIX prenent com a referència els sistemes senyorials existents amb anterioritat. Part de les terres d'aquests regs utilitzen regs per degoteig, encara que gran nombre de parcel·les segueixen utilitzant el sistema de reg a manta. Aquest reg és part insubstituïble del paisatge agrari, que s'estructura a partir del sistema d'abancalaments capaç de ser regat per aquestes aigües i el seu sistema de sèquies.

Traçat.-
Neix als peus de la serra Bèrnia en un petit pla proper al caseriu d'Altea la Vella. Aprofita les aigües que descendeixen de la serra i afloren properes al nucli urbà. El reg s'origina en l'assut del Barranc de les Cases. En aquest lloc es recullen les aigües de la Font Gran, la Font del Garroferet, sobrants de la Font de l'Ama i del barranc del Garroferet que recull les aigües superficials que baixen de la serra Bèrnia. L'assut al costat de la Font Gran deriva les seues aigües a través d'una sèquia per iniciar aquest reg. En l'actualitat davant de la Font Gran hi ha una estació reguladora que distribueix el cabal per al seu ús com aigua potable i per al reg.
La situació de la capçalera a una cota elevada permet regar la major part de les terres de la ribera nord del riu Algar. Fertilitza terres situades, de nord a sud, entre el riu Algar i Altea la Vella i d'est a oest les compreses entre la línia dels barrancs de les Cases i de Sogai i el litoral en l'Olla.

Descripció de l’itinerari.-
Des de la cota elevada en què es troba l'assut del Barranc, la xarxa de sèquies descendeix per regar les terres que envolten el nucli urbà d'Altea la Vella i les partides de la Foia, Sant Jordi, Cascall, Anxoveta, Adrover, Tossal del Molar , l'Olla, part de la Pila i Cap Negret; a més proveeix a Sogai i la Moreria.
A la primera part del seu recorregut discorre per diverses pendents determinant que, pràcticament, des del seu naixement apareguin diferents ramificacions per salvar l'orografia fins arribar al pla de les foies on alguns ramals tornen a confluir. Des de l'assut, l'aigua es dirigeix ​​cap al Poblet en un primer tram de galeria, després torna a cel obert al costat del camí del Garroferet. A la Parà neix un primer ramal cap a llevant que rega Anxoveta, Adrover, Sigarro i desemboca a la mar pel barranc de les Monges o de l'Aigua; en aquest ramal cap al sud, des de la Parà Perolo - la Farola, es rega part de la Foia, i des de la Calsà es rega Tossal del Molar i Cap Negret fins a desguassar a la xarxa de la Pila-Cap Negret. També des de la Calsà les sèquies es dirigeixen cap a l'Olla, abocant les aigües a la Cala del Soio. Des de la Parà però cap al sud, la xarxa hidràulica subterrània travessa el nucli d'Altea la Vella. Al costat de la carretera de Callosa neix un altre ramal cap a llevant per regar, a cel obert, terres del Camí Fons i la Foia; contínua cap al sud fins a la Parà Sant Jordi, allí torna a dividir-se per regar el Cascall i d'altra banda, Sant Jordi fins a la Pila.13 may. 2015

Passejant per les Altees. Un projècte literari de Miguel del Rey


Passejant pels Altees, un llibre amb motiu del 400 aniversari, ja tan proper, de la fundació de l'Altea moderna.

Els alteans i les persones interessades per aquest patrimoni valencià que vulguen col·laborar en l'edició del llibre sobre el paisatge i patrimoni de les Altees, per tant d'Altea com d'Altea la Vella, que es publicarà en edicions diferents en llengua valenciana i castellana en els primers mesos de 2016, poden posar-se en contacte amb mi com a autor-editor. El llibre constarà de dos toms d'unes 230 pag. cada un, en format de 21 cm d'ample per 15 cm d'alçada, en paper exempt de plom ia tot color. Es tracta d'una obra que inclou un passeig pels moments fundacionals d'Altea la Vella i Altea, aquesta des de la seua creació de Nova Planta i els moments previs a la seua construcció, fins als anys 1970. Passejarem a través del patrimoni religiós, rural, hidràulic , urbà, etc .., passejarem pels paisatges més rellevants, sense oblidar els paisatges perduts i amb un ampli apartat sobre les arquitectures absents, les que encara viuen en l'imaginari col·lectiu alteà.

El llibre, en una edició reduïda i limitada, pretén exposar tot el que vostè pot voler conèixer sobre el nostre patrimoni i els personatges que ho van fer realitat en aquell context històric.

El preu de venda al públic estarà al voltant dels 36 euros i per als valedors i col·laboradors sortirà per 28 €, sempre amb reserva prèvia que es pot fer a través del correu electrònic: bartolome@vam10.com
El tiratge serà de 100 exemplars numerats en cadascuna de les llengües i amb el llistat dels valedors i col·laboradors. En el moment de la eixida del llibre s'indicarà el compte corrent per fer la transferència o bé es pot pagar a recollir-lo. Ara només cal indicar l'interès a participar amb alguna d'aquestes modalitats, sempre en privat i per correu electrònic o per missatge.
Pot consultar-se informació sobre el llibre a la pàgina que amb el nom del llibre construiré el blog: http://limaginaridaltea.blogspot.com.es/2015/05/passejant-per-altea-el-proxim-llibre-de .html
La col·laboració és oberta, i té dues modalitats:
- Valedor de l'edició. Aquelles persones, institucions, empreses, etc. que desitgin donar suport l'edició amb una donació superior als 200 euros, o bé una compra superior a 5 exemplars.
- Col·laboradors, aquelles persones que desitgen reservar un exemplar al preu de 28 euros, que se'ls donarà en mà en el moment de la presentació del llibre o podran passar a recollir-lo per als llocs que s'indicará.


Paseando por las Alteas, un libro con motivo del 400 aniversario, ya tan cercano, de la fundación de la Altea moderna.

Los alteanos y las personas interesadas por este patrimonio valenciano que quieran colaborar en la edición del libro sobre el paisaje y patrimonio de las Alteas, por lo tanto de Altea como de Altea la Vella, que se publicará en ediciones distintas en lengua valenciana y castellana en los primeros meses de 2016, pueden ponerse en contacto conmigo como autor-editor. El libro constará de dos tomos de unas 230 pag. cada uno, en formato de 21 cm de ancho por 15 cm de altura, en papel exento de plomo ya todo color. Se trata de una obra que incluye un paseo por los momentos fundacionales de Altea la Vella y Altea, esta desde su creación de Nueva Planta y los momentos previos a su construcción, hasta los años 1970. Pasearemos a través del patrimonio religioso, rural, hidráulico, urbano, etc .., pasearemos por los paisajes más relevantes, sin olvidar los paisajes perdidos y con un amplio apartado sobre las arquitecturas ausentes, las que todavía viven en el imaginario colectivo alteano.

El libro, en una edición reducida y limitada, pretende exponer todo lo que usted puede querer conocer sobre nuestro patrimonio y los personajes que lo hicieron realidad en aquel contexto histórico.
El precio de venta al público estará en torno a los 36 euros y para los valedores y colaboradores saldrá por 28 €, siempre con reserva previa que puede hacerse a través del correo electrónico: bartolome@vam10.com

La tirada será de 100 ejemplares numerados en cada una de las lenguas y con el listado los valedores y colaboradores. En el momento de la salida del libro se indicará la cuenta corriente para hacer la transferencia o bien se puede pagar a recogerlo. Ahora sólo hay que indicar el interés en participar con alguna de estas modalidades, siempre en privado y por correo electrónico o por mensaje.
Puede consultarse información sobre el libro en la página que con el nombre del libro construiré el blog: http://limaginaridaltea.blogspot.com.es/2015/05/passejant-per-altea-el-proxim-llibre-de .html

La colaboración es abierta, y tiene dos modalidades:
- Valedor de la edición. Aquellas personas, instituciones, empresas, etc. que deseen apoyar la edición con una donación superior a los 200 euros, o bien una compra superior a 5 ejemplares.
- Colaboradores, aquellas personas que deseen reservar un ejemplar al precio de 28 euros, que se les dará en mano en el momento de la presentación del libro o podrán pasar a recogerlo por los sitios que se indica.


            Indice
 “No es un paisaje, es un mundo”, 
por Joaquín Rico  
0.02.-  Evolución urbana de Altea La Vella                   
0. 01.- Evolución de la trama urbana de Altea             
1. Paseando por la Fortaleza de Altea
2.- Las iglesias y ermitas
3.- Ingeniería Civil
4.- Acueductos, Acequias, Fuentes y Molinos
5.- Arquitectura Rural                
6.- Arquitectura urbana de los S. XVIII al XX
7.- Eclecticísmo Medievalismo y Modernismo
8.- Arquitectura Moderna
9.- Arquitectura Ausentes
-                 Ingeniería militar en la Altea del s. XVI y XVII
-                 Edificis I Espais Públics
10.- Paisajes Perdido
Bibliografía Y Cartografía
Algunes pàgines:
8 may. 2015

Conjunto patrimonial de la Cala del Soio-Illeta-L ́Olla en Altea, por M del Rey, P. Soler y J. Martínez


Entorno paisajístico.-

El entorno de la Cala del Soio incluye un gran área a lo largo de las playas de la Olla y Cap Negret, entre la roca "El Perret" y el túmulo de Cap Negret, adrentándose por el interior a través del cauce del Barranc de Les Aigues, la carretera N 332 y el entorno de la Vía Dianium. Este entorno paisajístico es de una calidad excepcional, formando un Monumento Natural (como formación geomorfológica de interes), con la posibilidad de ser incluido dentro del espacio del Parc Natural de Serra Gelada y su zona litoral. Dentro de este conjunto hay un elemento impropio, el puerto deportivo construido sobre las eflorescencias volcánicas, que rompe la unidad paisajística y deteriora un yacimiento geológico de gran valor.
Podemos distinguir varias zonas con cierta diferenciación, pero insertas en una misma unidad de paisaje: el Area de Cap Negret, con los restos volcánicos y los fragmentos de costa fósis allí existente; los campos de Cap Negret tras el túmulo, y la Playa de la Olla, el antiguo embarcadero y la propia Illeta

4 may. 2015

El Reg de Baix, Major o Reg Vell d`Altea, per M del Rey, J. Martinez i P. Soler


El Reg de Baix, Major o Reg Vell és la institució de reg més antiga de les que es troben en servei a Altea, amb un llarg traçat dividit en dos parts: l'horta i voltants del riu, al nord, i la part de Cap Blanc i la seua prolongació en terme de l'Alfàs al sud. Separades ambdues pel traçat subterrani de la sèquia dins el casc urbà d'Altea i generant paisatges molt diferents entre si.

Al llarg de la primera part del traçat se situen tres molins històrics: Benimussa, dels Moros i Molí de l'Horta. El seu tram últim pogués coincidir amb part del traçat de la sèquia que després de travessar pel Aqüeducte Romà el barranc dels Arcs, portava aigua a la vila romana del Albir. Qüestió que s'ha de verificar amb estudis arqueològics que permetin trobar restes que verifiquin tal suposició.El seu traçat.-
El Reg Major i de Baix del riu Algar neix en l'actualitat en la confluència dels rius Algar i Guadalest. És el primer reg del que podríem anomenar la Altea moderna i el seu traçat, des de l'assut de captació, discorre vorejant els tossals del Mandem fins els Quintanes on comença a regar les primeres hortes, continua per Garganes, passa pel costat del poble als peus de Bellaguarda. Aquest tram pot haver-se construït sobre fragments o estructures de reg tardomedievals o d'origen romà, donada l'existència de molins d'època andalusí i també haver trobat-se instal·lacions agràries romanes entre la partida del Bol i el Clot de Mingot, les quals s'abastien de sèquies construïdes en el vessant sud de l'Algar. Després de passar baix de Bellaguarda, la sèquia major franqueja la part baixa del poble, donant nom al Carrer de la Sèquia, emergint de nou a la partida de Carbonera al llarg del traçat del Camí Vell d'Alacant i arribar fins al barranc dels Arcs, on conflueix amb els extremals del Reg Nou i la prolongació de l'aqüeducte romà dels Arcs per, a través de la partida de Cap Blanc finalitzar prop del Albir en terme de l'Alfàs.